Baldur Geir Bragason

Baldur Geir Bragason

Baldur Geir Bragason

Baldur Geir Bragason (f. 1976) Útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands 2001 og nam svo við Kunsthochschule Berlin Weissensee hjá prof. Karin Sander. Baldur var aðstoðar- maður Birgis Andréssonar og hefur annast upphengi fyrir söfn og sýningarstaði.

Baldur hefur sótt ráðstefnur á vegum Dieter Roth Akademíunnar á Íslandi, Þýskalandi og í Kína. Á ferli sínum hefur Baldur verið ötull við að sýna bæði á Íslandi og erlendis á einka og samsýningum. Verk eftir hann eru í safn- eign Listasafns Reykjavíkur og í eigu safnara. Baldur hlaut hæstu úthlutun úr listasjóð Dungal 2010. Hann býr og starfar í Reykjavík.

Baldur Geir Bragason (b. 1976) graduated from the Iceland Academy of the Arts in 2001 and then studied at the Kunsthochschule Berlin Weissensee with prof. Karin Sander. Baldur was Birgir Andrésson’s assistant and has been in charge of hanging for museums and exhibition places.

Baldur has attended conferences organized by the Dieter Roth Academy in Iceland, Germany and China. During his career, Baldur has been active in showing both in Iceland and abroad in private and group exhibitions. Works by him are in the collection of the Reykjavík Art Museum and owned by collectors. Baldur received the highest allocation from the Dungal Art Fund in 2010. He lives and works in Reykjavík.

350 gr. Hahnemühle grafíkpappír
350 gr. Hahnemühle graphíc paper.
28 x 38 cm.
30 + 3 AP
Published by Tysgalleri
2015

 Um verkið

Úr seríunni 13 þrykk
Verkið er unnið sérstaklega fyrir fyrir seríuna 13 þrykk. Stærðin á verkunum er 28×38 cm.  Verkin í seríunni eru prentuð á 350 gr. Hahnemühle grafíkpappír

The work

From the series 13 prints
The print is made as a part of the serie 13 prints. The size is 28×38 cm. The prints are all printed on 350 gr. Hahnemühle graphic paper.

Davíð Örn Halldórsson

Davíð Örn Halldórsson

Davíð Örn Halldórsson

Davíð Örn Halldórsson (f. 1976) hefur mestmegnis unnið við málverk síðan hann útskrifaðist frá myndlistardeild Listaháskóla Íslands árið 2002. Hann hefur unnið með óhefðbundnar málunaraðferðir; málað og spreyað með mis- munandi málningu á fundna hluti. Verk Davíðs Arnar eru persónuleg úrvinnsla á umhverfi hans sem hann varpar fram í myndmáli sem vísar í teiknimyndir, graffiti list, Pop list og vestræna listasögu. Davíð Örn hefur haldið fjölda einka- sýninga og tekið þátt í samsýningum hér á Íslandi og víða erlendis. Listasafn Íslands, Listasafn Háskóla íslands auk einkasafnara eiga verk eftir hann. Davíð fékk Dungal styrk- inn árið 2008 og árið 2013 hlaut hann hin virta Carnegie Art Award styrk í flokki ungra listamanna. Davíð býr og starfar í Reykjavík.

Davíð Örn Halldórsson (b. 1976) has mostly worked in painting since he graduated from the visual arts department of the Iceland Academy of the Arts in 2002. He has worked with non-traditional painting methods; painted and sprayed with different paints on found objects. The work of Davíð Örn works are a personal elaboration of his environment, which he projects in imagery that refers to cartoons, graffiti art, Pop art and Western art history. Davíð Örn has held a number of solo exhibitions and participated in group exhibitions in Iceland and abroad. The National Gallery of Iceland, the Art Museum of the University of Iceland as well as private collectors own works by him. Davíð received the Dungal grant in 2008 and in 2013 he received the prestigious Carnegie Art Award in the category of young artists. Davíð lives and works in Reykjavík.

350 gr. Hahnemühle grafíkpappír
350 gr. Hahnemühle graphíc paper.
28 x 38 cm.
30 + 3 AP
Published by Tysgalleri
2015

 Um verkið

Úr seríunni 13 þrykk
Verkið er unnið sérstaklega fyrir fyrir seríuna 13 þrykk. Stærðin á verkunum er 28×38 cm.  Verkin í seríunni eru prentuð á 350 gr. Hahnemühle grafíkpappír

The work

From the series 13 prints
The print is made as a part of the serie 13 prints. The size is 28×38 cm. The prints are all printed on 350 gr. Hahnemühle graphic paper.

Einar Örn Benediktsson

Einar Örn Benediktsson

Einar Örn Benediktsson

Einar Örn Benediktsson (f. 1962) er listamaður og frumkvöðull. Hann hefur verið mikilvæg fyrirmynd og leiðandi í íslensku lista- og menningarlífi síðan seint á áttunda áratugnum.

Að teikna er persónulegt daglegt ritúal, þar sem listamaðurinn kannar sögur og raunverulegar aðstæður með svo einstökum framkvæmdar- og frásagnarstíl að það jaðrar við súrrealisma og dadaískan frásagnarstíl.

Á meðan hann stundaði fjölmiðlafræði við háskólann í Westminster tók Einar Örn þátt í öflugu anarkó pönktónlistarlífi í Bretlandi sem leiddi til tónlistarferils með Kukl og síðar The Sugarcubes. Í listiðkun sinni hefur Einar Örn nýtt sér fjölbreytt úrval fjölmiðla; hljóðlist, orð, tónlist og margmiðlun en einbeitir sér nú að verkum á pappír, stórum veggmyndum og textílprentum.

Allt tengt í gegnum leikræna leið hans til að segja sögur sem samtímis skemmta og undra. Einar Örn hefur sýnt á alþjóðavettvangi og á Íslandi og var í umsjá Performa 09 og TB-A21 fyrir ný verk eftir gagnrýnda tilraunasveit sína Ghostigital sem er samstarf milli hans og listamanns/tónlistarmanns Curver Thoroddsen. Ghostigital hefur komið fram um allan heim með útgáfum á Ipecac Recordings, Honest Jon’s og Bad Taste Ltd. Í samstarfi eru Björk, David Byrne, Mark E. Smith, Alan Vega, Dälek og Sensational.

Einar Örn Benediktsson (b. 1962) is an artist and entrepreneur from Reykjavík, Iceland. He has been an important figurehead and a leading catalyst in the Icelandic art and culture scene since the late 70’s.

Einar Örn’s drawings, a personal daily ritual, explore anecdotes and real-life situations with such unique style of execution and storytelling that it borders on the surreal and dada-esque.

During his media studies at the University of Westminster Einar Örn got involved in UK’s energetic anarcho punk music scene which led to a notable music career with Kukl and later The Sugarcubes. In his art practice Einar Örn has utilized a wide range of media; sound art, performance, words, music and multimedia but is currently focusing on works on paper, large scale murals and textile prints.

All connected through his playful way of telling stories that simultaneously amuse and baffle. Einar Örn has exhibited internationally and in Iceland and was commissioned by Performa 09 and TB-A21 for new works by his critically acclaimed experimental band Ghostigital which is a collaboration between himself and artist/musician Curver Thoroddsen. Ghostigital has performed worldwide with releases on Ipecac Recordings, Honest Jon’s and Bad Taste Ltd. Collaborations include Björk, David Byrne, Mark E. Smith, Alan Vega, Dälek and Sensational.

Vínilplata, plexigler og járn boltar
Vinyl, plexiglas and iron bolts
29 x 1,5: x 25: x cm
10 + 5 AP
Published by MULTIS

[CONSTANT-LY]

Um verkið

Verkið er framhald verksins [fastur], sem var sýnt árið 2018. Hljóðmyndin er búin til með snertimíkrófón sem tekur upp hljóð sem myndast við notkun tússpenna þegar teiknað er. Hljóðið er grafið og skorið í 10” vínyl sem síðan er sett í plexiglersmöppu. Hægt er að spila verkið á plötuspilara og þá er hlustað á teikninguna. Hvert verk er sambland af þremur einstökum teikningum, sem eru báðum megin á plexiglerinu og eina teikning á hljóðlausri hlið 10” vínilsins.

About the work

This piece is a continuation of the piece [constant], which was exhibited in 2018. The soundscape is created by a contact microphone recording the felt tip pen, while being used for drawing. The audio is engraved and cut onto a 10” vinyl which is then cased in a plexiglas folder. The 10” can be played on a turntable and you can hear the drawing. Every piece is a combination of three unique drawings, on either side of the plexiglass and one on the soundless side of the 10” vinyl.

Gabríela Friðriksdóttir

Gabríela Friðriksdóttir

Gabríela Friðriksdóttir

Gabriela Friðriksdóttir (f. 1971) útskrifaðist frá Mynd- lista og handíðaskóla Íslands árið 1997 og hefur síðan þá tekið þátt í fjölmörgum verkefnum, haldið einkasýningar og tekið þátt í samsýningum. Hún vinnur með ýmsa miðla í listsköpun sinni, t.a.m. skúlptúr og innsetningar, málverk og kvikmyndagerð. Gabríela hlaut heiðursverðlaun Mynd- stefs 2005 og tilnefnd til hinna virtu Ars Fennica Award árið 2013. Gabríela tók þátt í Feneyjar tvíæringnum fyrir íslands hönd árið 2005.

Gabriela Friðriksdóttir (b. 1971) graduated from the Icelandic School of Fine Arts and Crafts in 1997 and has since then participated in numerous projects, held solo exhibitions and participated in group exhibitions. She works with various media in her artistic creation, e.g. sculpture and installations, painting and filmmaking. Gabríela received the Myndstef honorary award in 2005 and was nominated for the prestigious Ars Fennica Award in 2013. Gabríela participated in the Venice Biennale on behalf of Iceland in 2005.

Silkiþrykk
Silk screen print
28 x 38 cm
350 gr Hahnemühle graphic paper
30 + 3 AP
2015

 Um verkið

Úr seríunni 13 þrykk
Verkið er unnið sérstaklega fyrir fyrir seríuna 13 þrykk. Stærðin á verkunum er 28×38 cm.  Verkin í seríunni eru prentuð á 350 gr. Hahnemühle grafíkpappír

The work

From the series 13 prints
The print is made as a part of the serie 13 prints. The size is 28×38 cm. The prints are all printed on 350 gr. Hahnemühle graphic paper.

Gjörningaklúbburinn

Gjörningaklúbburinn

Gjörningaklúbburinn

Eirún Sigurðardóttir og Jóní Jónsdóttir eru starfandi meðlimir Gjörningaklúbbsins sem var stofnaður af þeim ásamt Sigrúnu Hrólfsdóttur árið 1996. Sigrún starfaði með hópnum frá 1996-2016 og Dóra Ísleifsdóttir starfaði með þeim frá 1996-2001.

Eirún stundaði framhaldsnám við Listaháskólann í Berlín 1996 -1998 og útskrifaðist með masters diplómu í hagnýtri jafnréttisfræði frá Háskóla Íslands 2014. Jóní stundaði framhaldsnám við Konunglegu listaakademíuna í Kaupmannahöfn 1997-1998 og útskrifaðist með mastersgráðu í kennslufræðum frá Listaháskóla Íslands 2011.

Hugmyndir Gjörningaklúbbsins tengjast oft félagslegum málefnum með feminískum áherslum í bland við glettni og hressandi einlægni. Gjörningaklúbburinn vinnur í þá miðla sem þjóna hugmyndum hans hverju sinni, svo sem gjörninga, ljósmyndir og innsetningar og nýtir sér gjarnan verkfræði ömmunar, handverk og útsjónarsemi í bland við glæsileika og nútímatækni.

Gjörningaklúbburinn á að baki fjölda einka- og samsýninga í söfnum og galleríum um allan heim þar á meðal ARoS listasafnið í Danmörku, MoMA samtímalistasafninu í New York, Kunstahalle Vienna í Austurríki, Schirn Kunsthalle og samtímalistasafninu Hamburger Bahnhof í Þýskalandi, Amos Anderson listasafninu í Helsinki og Lilith Performance Studio í Svíþjóð.

Jóní Jónsdóttir and Eirún Sigurðardóttir are the current members of the art collective The Icelandic Love Corporation (ILC) an art group established in 1996 by Jóní, Eirún and Sigrún Hrólfsdóttir. Sigrún was a member from 1996-2016 and Dóra Ísleifsdóttir was a member from 1996-2001

Jóní and Eirún graduated from The Icelandic Collage of Arts and Crafts in 1996. Jóní studied at The Royal Danish Academy of Fine Arts 1997-1999 and graduated with MA.Ed. in Art Education from Iceland Academy of the Arts in 2011. Eirún studied at Berlin University of the Arts 1996-1998 and graduated in 2014 from the University of Iceland with a postgraduate Diploma in Applied Gender Studies.

The Icelandic Love Corporation has actively and successfully worked in the field of visual art, both at home and abroad, using nearly all possible media—including performance, video, photography, and installation—the ILC confronts the seriousness of the world with works that blend playfulness, humor and spectacle with refreshing genuineness and subtle social critique that often incorporates ideas of traditional femininity, with feministic approach.

ILC´s Interdisciplinary art led them to collaborate with Björk Guðmundsdóttir for her Volta album in 2007 and a wide range of other collaborations e.g. GusGus, Ensamble Adapter, Ragnar Kjartansson and Kiyoshi Yamamoto

They’re works have been exhibited internationally, e.g. at ARoS Kunstmuseum Denmark, Moma Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Germany, Kunsthalle Wien Vienna, Amos Anderson Art Museum Helsinki and Lilith Performance Studio Sweden.

CV

EDUCATION
2015    The Iceland Academy of the Arts. Teachers Diploma
2006    Akademie der Bildenden Künste, Wien. MFA
2002    The Iceland Academy of the Arts . BFA
1999    The college of Arts and Crafts.
1998    Technical College. Industrial design.

SOLO
2017
Darkness speaks to a bush of flowers ( W.Heinesen)- Bite Vilnius Open AiR symposium, Dziugai, Lithuania
Tuning- The story of the Windscreen wiper. Variation for three actors and one bass. ASFA BBQ, Athens
http://www.asfabarbecue.com/
Tuning- The story of the Windscreen wiper. A composition for The Icelandic Sound Poetry Choir. Living Art Museum, Reykjavík
2016
Rupture-performance.  Mengi, Reykjavík
Knock knock clearing. Galleri Gegenüber, Reykjavik
2015
Portals- Forget me not in collaboration with Sirra Sigrún Sigurðardóttir. ASÍ Art museum, Reykjavík
Physique. Reykjavik Arts Festival. Týsgallerí, Reykjavík
Buoy. Woodstreet galleries, Pittsburg
2014
Assembly of the Holy in collaboration with Gunnhildur Hauksdóttir. Edenborgarhúsið, Ísafjörður
Assembly of the Holy in collaboration with Gunnhildur Hauksdóttir. Einar Jónsson Museum, Reykjavík
Psychotronics. Nýlistasafnið, Reykjavík
2013
Assembly of the Holy in collaboration with Gunnhildur Hauksdóttir. National Gallery, Reykjavík
2012
Let´s see. Mánu Mánu í Kaffifélaginu Reykjavík
2011
Rhythm is a dancer. Gallery Suðsuðvestur, Keflavík
2009
Feeling Groovy. Kling&Bang Gallery, Reykjavík
2007
Reverie captor I´m with him. Sequences, Reykjavík
2006
A lot goes on Forever in collaboration with Geirþrúður Finnbogadóttir Hjörvar. Big Love,Gothenburg
2005
Strange attractor. Akademie der bildenden Kunste, Wien
I love you my love. Skaftfell cultural center, Seydisfjörður
The Grinzing snail. Gallery Bananananas, Reykjavík
2003
Casino 21. Worldvideo, Reykjavík
2001
Nether neither, nore nore. Kælirinn, IAA, Reykjavík
2000
Untitled. Reykjavík Tax office, Reykjavik

GROUP
2017
BiteVilnius AiR / August- exhibition at UMI Galera, Vilnius
2015
Things are looking at outside looking in. Squatting II. Ekkisens, Reykjavík
SpicyTorso. Simply erotic. At Palli´s, Reykjavík
2014
Rupture. Art and artifacts. Akureyri Art Museum, Akureyri
Untitled. Final show. 002 Gallery, Hafnarfjörður
Near Building. Night transmissions. Icelandic national broadcasting service
2013
Untitled (photo-location). Connecting the dots. http://www.connecting-the-dots.me
Your presence. Calculated Sustainability Without decisions. Hard-Core Reykjavík
2012
Family of saints, Untitled, Near Building. Independent People. Reykjavik Art Museum
2011
Near building. Long are the days short are the nights. Woodstreet Galleries, Pittsburgh
Family of saints, Untitled 2005, Near Building. Dorothea Schlueter Galerie, Hamburg
2010
Open relationship. Was neues fur’s Wohnzimmer. Galerie Nord-Kunstverein, Berlin
Near Building. Donau festival. Kunsthalle Krems, Krems
Your name. imaginary graff class. Kiosk, Wien
2009
Family of saints, Untitled, Near Building. No Soul For Sale. X-initiative, New York
2006
Camouflage what is there to what where be. Gods chosen nation. Kling&Bang Gallery, Reykjavík
Strange attractor. Patricide and witch era, Nordic house, Reykjavík
2005
Strange attractor. Klink´n Bank Invasion. Berliner liste, Berlín
Palpatin´s polysuit. Cutett. Lýsuhóll, Snæfellsnes
Camouflage what is there to what where be. Purgatory-The Son. Gallery Boreas, NewYork, Living Art Museum, Reykjavík.
2004
Family of saints. Too early for the rainbow. Signal in the heavens, Blumen, Berlin
Jellyfish. I came so far for beauty. Signal in the heavens,Tor 111, Berlin
Emotional rescue. Distopian dreams. Nordic house, Reykjavík
Untitled. Art &other services, Wien
Untitled. Lo-FI. Klink´n Bank, Reykjavík
2003
Untitled. Fact and Fiction. Kunsthalle Projectspace, Wien
This is okay. Thisplay. IG Bildende Kunst, Wien
Untitled. Grassroots. Living Art Museum, Reykjavík
2002
Perigee. Zong. Semper Depot, Wien
Untitled. Ode to the body. Reykjavík Academy, Reykjavík
Untitled. Converter project. Living Art Museum, Reykjavík
2001
Untitled. Byeoo, each road away from is the road back home. Ketilhús, Akureyri
Untitled. Bitch. The yellow house, Reykjavík
Untitled. Ready Mades in the house. The yellow house, Reykjavik

CURATORIAL
2016- 2017
Beyond human impulses. Co-curator of monthly performance series, Mengi, Reykjavík
2012
Performance-programe. Co-curator, DottirDottir Pop-up. Berlin fashion week, Berlín
2008
Art against architecture. Co-curator, National Gallery, Reykjavík
2006
Co-founder of Sequences art festival
2005
Director of The Living Art Museum
Purgatory. The Father- The Son- The Holy Ghost. Curated by Signal in the heavens, Gallery Boreas. New York
2004
Board member of The Living Art Museum
I came so far for beuty- Too early for the rainbow- It´s light enough to let it go. Curated by Signal in the heavens. Tor 111, Blumen, Neue Dokumente, Berlín
2001
The Circle. Co-curator, series of workshops and exhibitions in twelve municipalities, Iceland

LECTURES
2014
Álagablettir. Hugarflug, Conference on Art research The Iceland Academy of the Arts
2013
Assembly of the holy. Hugarflug, Conference on Art research The Iceland Academy of the Arts
2008
Signal in the heavens, The Iceland Academy of the Arts
2007
Visiting artist at The Iceland Academy of the Arts
2006
A lot goes on forever, Big Love , Gothenburg
2005
Purgatory, Gallery Boreas, New York

PUBLICATIONS EDITORIAL
2017
Beyond human impulses- 76 performances in 2016/2017- TBA
2012- 2013
Assembly of the Holy- I,II,III, IV, V
2006
The End 1, The End 2, Art magazine. Published by the Living Art Museum http://www.bryndis.this.is/theend
2005
Reaching for the stars just to surrender. Signal in the heavens, Reykjavík
2004
It was half my fault and half the Atmosphere. Signal in the heavens, Berlín

GRANTS
2017
Muggur residency grant
ICA travel grant
Icelandic Board of culture. Artist stipend 3 months
2015
Board of culture. Artist stipend 6 months
Myndstef, travel grant
Myndstef, project grant
2014
Board of culture. Artist stipend 6 months
Art fund, publication of the Assembly of the Holy scripts.
2013
Muggur travel and residence grant for cite des arts in Paris
2012
Board of culture. Artist stipend 3 months
Muggur travel and residence grant for cite des arts in Paris
Cite des arts paris, 2 months residency in Kjarvalsstofa.
2005
Myndstef project grant for  Purgatory in New York
2004
Nordisk fund, for Signal in the heavens
Meisterklasse Graf preize
2003
Grasroots prize of the Living Art Museum.
2001
Reykjavík cultural city for Golden circle
Travel grant for or Golden circle
Ministry of education for Golden circle
Nifca travel grant

VARIOUS ACTIVITIES
2016-2018  Board of The Sculpturer´s society of Reykjavik
2011-   Co-Founder and member of Hrynjandi, women´s choir
2007- 2009 Reader of Audio books recorded at the library for the blind and visually impaired
2006- 2017 Technician in various galleries and museums
2006-  Acted in various performances of fellow artists
1989-  Against Apartheid

Contact Us 

Email: info@multis.is

Tel: Ásdís Spanó (+354) 866 3906/ Helga Óskarsdóttir (+354) 699 5652


Kt: 421220-1900

 

Select your currency
Euro