Nafn / Title: Hugform / Thoughtform

Verkið samanstendur af vasa úr leir og innrömmuðu prenti. / The piece consists of a vase made of clay and a framed print.

Efni / Material: Vasi úr leir / Vase made of clay

Stærð / Size: 35 x 19 cm

Efni / Material: Línolíum prent / Lynoleum print Stærð /

Size: 50 cm 70 cm Upplag / Edition: 7  /  2 A/P

Ár / Year: 2020

Hugform / Thoughtform

480.000 kr.

English

The work Hugform / Thoughtform has its origins in the experiments of Robert Hanham Collyer in the book Psychography from the year 1845. In the 19th century, the first steps in psychology were inseparable from spiritualism and mesmerism. The experiment is that the sender sends a picture from his mind of black sugar concentrate (Molasis) in a bowl.

The recipient sees in his mind the image sent by the sender. Instead of sugar concentrate (Molasis), the darkness in the jar is used and also water to build the communication, which is defined as thought transference. The operation is rooted in older phenomena.

Looking at the surface of water or something that connects to the subconscious has a long history. In this work, the water and the darkness in the jar are added as a phenomenon to send a mental form.

Hugform/Thoughtform is used by Annie Besant and C.W. Leadbeater in the book Thoughtform 1901 as it is in Tibetan Buddhism. Thoughtform can live an independent life as “Tulba” (Alexandra David Neel). The birth of abstract art has its roots, among other things, in such experiments in the context of (Theosophy) Theosophy. Wassily Kandinsky was a member of Theosophical Society.

Verkið Hugform á sér uppruna í tilraunum Robert Hanham Collyer í bókinni Psychography, or the Embodiment of Thought frá árinu 1845. Á 19 öld voru fyrstu skrefin í sálfræði óaðskiljanleg við spiritisma og mesmerisma. Tilraunin er að sendandi sendir mynd úr huga sínum af svörtu sykurþykkni (Molasis) í skál.

Viðtakandi sér í huga sínum myndina sem sendandi sendi. Í staðinn fyrir sykurþykkni (Molasis) þá er myrkrið í krukkunni og vatn notað til að byggja samskiptin, sem eru skilgreind sem hugsanaflutningur. Aðgerðin á sér rætur í eldri fyrirbærum.

Það að horfa á vatnsflöt eða eitthvað sem nær tengingu við undirmeðvitundina á sér langa sögu. Í þessu verki bætist vatnið og myrkrið í krukkunni við sem fyrirbæri til að senda hugform.

Hugform er notað af Annie Besant og C.W. Leadbeater í bókinni Thoughtform 1901 eða Hugform eins er í Tíbetskum Búddisma getur hugform lifað sjálfstæðu lífi sem „Tulba“ (Alexandra David Neel). Fæðing abstrakt myndlistar á sér rætur, meðal annars í slikum tilraunum í samhengi við (Guðspeki) Theosophy. Þess má geta að Wassily Kandinsky var félagi í Guðspekifélaginu (Theosophical Society).

Select your currency
Euro