Silkiþrykk og vatnslitur á sýrufríum parchment pappír.
Stærð: 26x26 cm
Ed. 2/5

#2. Fimm teikningar / Five drawings

110.000 kr.

Frekari upplýsingar um verkefnið: pdf

Fimm teikningar er innsetning sem saman stendur af hljóðrásum, skúlptúr og teikningum. Verkið er hluti af röð verka þar sem ég vinn með umbreytingu teikninga yfir í raddskrár. Grunnurinn að verkinu eru fimm blekteikningar sem ég teiknaði upp eftir ákveðnu ferli í kringum hringform sem afmarkar svæðið sem hljóðneminn nam. Ég vann með fimm ungar djass söngkonur í Listaháskólanum í Klaipeda í Litháen. Ein söngkona túlkar hverja teikningu fyrir sig. Ég kenndi þeim á teikningarnar og smíðaði tvíóma (binaural) hljóðnema fyrir upptökurnar. Tvíóma hljóðnemi tekur upp hljóðið og afstöðu hljóðsins gagnvart hljóðnemanum í rýminu. Söngkonurnar sungu og hreyfðu sig í kringum hljóðnemann samkvæmt teikningunum og úr varð verkið Fimm teikningar. Hljóðneminn umbreyttist í skúlptúr og varð þannig hluti af verkinu. Verkið samanstendur af tveggja eða fjögurra rása hljóðinnsetningu með skúlptúr og teikningum.

Verkið tekur mið af þeim aðstæðum sem það er sýnt í hverju sinni og samanstendur af eftirfarandi þáttum:

  • Hljóðverk í rými, 7 mín (tvíóma upptaka)
  • Skúlptúr: Timbur, járn og satínborðar. Breytileg stærð.
  • Sex teikningar: Silkiþrykk og vatnslitur á sýrufríum parchment pappír. Stærð: 26×26 cm. Um er að ræða fimm lagskiptar teikningar, þ.e.a.s. teikningarnar liggja hver ofan á annarri í rammanum, þær eru í seríu af fimm og liggja í fimm mismunandi samsetningu, þannig að úr verða fimm mismunandi myndir. Upplag 5/5.
  • Að auki er sjötta teikningin stök, af skúlptúrnum sjálfum.

English

Five Drawings is an installation that consists of soundtracks, sculpture and drawings. The work is part of a series of works where I work with the transformation of drawings into voice files. The basis of the work is five ink drawings that I drew after a certain process around a circular shape that delimits the area that the microphone occupied. I worked with five young jazz singers at the Klaipeda University of the Arts in Lithuania. One singer interprets each drawing individually. I taught them the drawings and made a binaural microphone for the recordings. A two-tone microphone picks up the sound and the position of the sound towards the microphone in the room. The singers sang and moved around the microphone according to the drawings, resulting in the work Five Drawings. The microphone was transformed into a sculpture and thus became part of the work.

The work consists of a two- or four-channel sound installation with sculpture and drawings.

  • The work takes into account the situation in which it is shown at any given time and consists of the following elements:
  • Sound work in space, 7 min (two-week recording)
  • Sculpture: Timber, iron and satin ribbons. Variable size.
  • Six drawings: Silkscreen and watercolor on acid-free parchment paper. Size: 26×26 cm. There are five layered drawings, i.e. the drawings lie one on top of the other in the frame, they are in a series of five and lie in five different combinations, so that five different pictures are made. Edition 5/5.
  • In addition, the sixth drawing is unique, of the sculpture itself.
Select your currency
Euro